Vedtekter

VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERING AV 1EV-LADETJENESTER. APP

I Avtale

 1. Disse vilkårene og betingelsene regulerer levering av ladetjenester for elektriske eller hybridbiler av Plugpay Sp. z o.o. Vilkårene og betingelsene publiseres på vår nettside og i appen. Mer informasjon om selskapet vårt finner du i bunnteksten nedenfor.
 2. Med din registrering (som vår registrerte kunde) får du tilgang til våre ladetjenester når som helst. Du får også tilgang til våre kundeservicetjenester og kan bruke våre prislister.
 3. Vi forutsetter at du ved å bruke ladetjenestene våre godtar vilkårene og betingelsene som gjelder for tjenesten på ladepunktet og på tidspunktet for tjenesten.
 4. Før du bruker ladetjenestene på et bestemt ladepunkt, må du logge inn på vår mobilapplikasjon (App) for å få informasjon om gjeldende priser, autentiseringsmetoder eller andre vilkår og betingelser for tjenesten vår.
 5. Du må registrere deg i appen vår for å gjøre det mulig for deg å bruke tjenestene våre.
 6. Som registrert kunde får du tilgang til kundeservice, som hovedsakelig leveres elektronisk, spesielt har du muligheten til å endre kontrakten og dataene dine elektronisk, initiere og fullføre lading og sende inn klager.
 7. Vi oppretter en kundekonto for deg, hvor du finner informasjon og funksjoner knyttet til bruk av ladetjenester.

II Ladernettverk

 1. Vi gir tilgang til ladetjenester levert av ulike enheter gjennom et nettverk av ladepunkter. Disse inkluderer ladere som eies og drives av roamingpartnere.
 2. Våre kunder har tilgang til ladetjenester i nettverkene til andre operatører i Polen og utlandet (roamingpartnere) uten behov for ytterligere registrering. Disse ladepunktene opererer under merkene til roamingpartnere, men tjenesten som tilbys gjennom dem, leveres av oss.
 3. Lading på roamingpartnerpunkter kan gis på grunnlag av spesialpriser eller andre tjenestevilkår. Sjekk appen vår for informasjon om hvordan du autentiserer deg på roamingpartnerens ladepunkt.
 4. Du er forpliktet til å overholde vilkårene og betingelsene for bruk av roamingpartnerens ladepunkter som er angitt av dem for brukerne av disse punktene.
 5. Ladepunktene i roamingpartnernettverkene som er tilgjengelige for deg, vises i appen vår.

III-tjenester

 1. Du kan bruke ladetjenestene når som helst, avhengig av ladepunktets nåværende tilgjengelighet. Våre tjenester kan inkludere reservasjon eller andre alternativer for å administrere ladetjenesten.
 2. Koble bilen fra ladepunktet og forlat parkeringsplassen så snart bilen er ladet for å gjøre den tilgjengelig for andre kunder. Tidspunktet for tilkobling av bilen til våre ladepunkter kan være inkludert i prisen for tjenesten.
 3. På grunn av de spesifikke tekniske betingelsene for levering av ladetjenester, kan vi ikke garantere uavbrutt eller problemfri drift av alle våre ladepunkter eller muligheten til å lade kjøretøyet helt. Tilgjengeligheten av ladepunkter kan være begrenset av våre partnere av andre grunner utenfor vår kontroll, eller for reparasjon eller vedlikehold.
 4. Du kan sjekke gjeldende tilgjengelighetsstatus for ladepunktene våre i appen vår.
 5. Du er bundet av bruksanvisningen som er lagt ut på ladepunktene og andre tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige regler som gjelder for bruken av tjenestene våre, inkludert appen vår. Alle disse forskriftene er plassert på ladepunktene.
 6. Du må ikke skade ladepunktene eller bruke dem på en måte som ikke er i samsvar med relevante forskrifter og bruksanvisninger.
 7. Du bør beskytte tilgangsdataene dine og autentiseringsmidlene dine mot tap eller misbruk av tredjeparter. Vi vil blokkere muligheten til å autentisere på forespørsel fra deg, men du vil fortsatt bli pålagt å betale for tjenestene som tilbys frem til tidspunktet for blokkeringen.

IV Betalinger

 1. Ladetjenestene vi tilbyr er betalte tjenester.
 2. Våre priser inkluderer forskjellige priskomponenter, priser og betingelser for deres anvendelse (tariffplaner). Som en del av våre tariffplaner kan vi også tilby planer som inkluderer månedlige avgifter.
 3. Du kan velge en av våre tariffplaner som er tilgjengelige for deg. Hvis du ikke velger et dataabonnement eller av andre grunner ikke har noe dataabonnement tilgjengelig for deg, blir ladeøkten fakturert til roamingpartnerens standardpris.
 4. Prisbetingelsene for våre tjenester, inkludert reglene for bruk av våre tariffplaner, er angitt i prislisten som er publisert på nettstedet vårt. Prisen på de angitte ladepunktene gjøres kun tilgjengelig via appen vår.
 5. For å få informasjon om prisen som gjelder for et bestemt ladepunkt, logg inn på appen vår.
 6. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på tariffplaner. Vi vil holde deg informert på forhånd. Det gjelder også endringer (inkludert avvikling) i våre tariffplaner.
 7. Vi tilbyr våre kunder ulike rabatter, kampanjeprogrammer, gratis tjenester på utvalgte ladepunkter, samt andre spesielle fordeler. For å kunne dra nytte av kampanjene som er ment for deg, vennligst sjekk spesielt vår prisliste, informasjonen på nettstedet vårt og informasjonen i appen vår og abonner på nyhetsbrevet vårt.
 8. Vår prisliste kan inneholde priser for andre tjenester og produkter (for eksempel RIFD media). Reglene for å ta betalt for disse tjenestene er de samme som for betaling for ladetjenester.
 9. Prisen for hver ladeøkt forfaller på slutten av ladeøkten. Prissettingskomponenter som ikke er knyttet til en gitt ladeøkt (for eksempel en månedlig avgift), forfaller i begynnelsen av perioden de gjelder for. Vi kan utsette betalingsfrister til en senere dato (f.eks. slutten av dagen eller kalendermåneden). Du finner informasjon om dette på våre nettsider, og vi vil informere deg om endringer via e-post.
 10. Vi vil informere deg om forfalte beløp senest når betalingen forfaller. Vi fakturerer tjenestene våre ved hjelp av en elektronisk faktura. Vi kan utstede faktura etter forfall, og fakturadato gir i så fall ikke grunnlag for utsatt betaling. Detaljerte regler i denne forbindelse er presentert i vår prisliste.
 11. Vi har rett til å suspendere leveringen av ytterligere ladetjenester i tilfelle du ikke har betalt for våre tjenester innen den nødvendige tidsrammen.

V Betalingsmåter

 1. For å kunne bruke tjenestene våre er det nødvendig å gi oss muligheten til å samle inn betalinger for ladetjenester med betalingskort via appen vår. For dette formålet, (i) er det nødvendig å gi oss informasjon om ditt gyldige betalingskort, (ii) kortet må være forhåndsgodkjent av den utstedende banken, (iii) ditt samtykke er nødvendig for at betalingstjenesteleverandøren skal lagre kortopplysningene dine og for vår bruk til å betale for ladetjenester og andre tjenester og produkter som tilbys av oss i rammeavtalens løpetid, og (iv) du må opprettholde tilstrekkelige midler og ta Andre handlinger som lar deg betale fra kortet ditt innen den nødvendige tidsrammen (f.eks. slik at kortet ditt ikke blir blokkert, slik at du har en tilstrekkelig grense for e-handelstransaksjoner).
 2. Hvis vi gjør flere betalingsmåter tilgjengelige for kundene våre i appen vår, kan du erstatte kortbetalingen med en annen betalingsmåte under vilkårene som er satt av oss.
 3. For å kunne bruke våre tjenester er det nødvendig å overholde vilkårene i §5 para. 1 i hele rammeavtalens løpetid.
 4. Under registreringsprosessen kan vi midlertidig debitere midler fra kortet ditt. Vi kan også reservere kreditt på kortet ditt før starten av hver ladeøkt. Informasjon om reglene i denne forbindelse er gitt i prislisten.
 5. Ved å oppgi betalingskortopplysningene dine til betalingstjenesteleverandøren, samtykker du i at selskapet vårt er autorisert til å initiere betalinger fra kortet ditt for ladetjenestene som tilbys på datoene og beløpene som er bestemt i samsvar med de generelle vilkårene og prislisten til selskapet vårt, prisplanen din, med tanke på våre rabatter eller andre spesielle vilkår og betingelser som er avtalt med deg i løpet av rammeavtalens løpetid. Autorisasjon gjelder også for betaling for andre tjenester eller produkter levert av oss på forespørsel. Dette inkluderer retten for oss til å starte flere betalingstransaksjoner, for både faste og variable beløp (for eksempel gjentakende transaksjoner, fremtidige transaksjoner, inkludert forskuddsbetalinger, autorisasjons- eller bekreftelsestransaksjoner og avdragstransaksjoner). Vi gir refusjon av alle betalinger som ikke er gjort i samsvar med din myndighet eller som vi bestemmer eller godtar med deg for å refundere beløpet (eller deler av det) etter betaling. Hvis autorisasjonsbeløpet debiteres fra kontoen din, vil det bli refundert umiddelbart. Om nødvendig iverksetter vi reverseringer, korrigeringer, kanselleringer av transaksjonen for å sikre at den overholder autorisasjonen din. Din autorisasjon inkluderer retten for oss til å lagre kortlegitimasjonen din (et betalingstoken tildelt kortet ditt av betalingstjenesteleverandøren som lagrer kortinformasjonen din, uten kortinformasjonen din) og å bruke denne informasjonen til å starte transaksjoner under autorisasjonen ovenfor. Autorisasjonen gjelder et spesifikt kort, så lenge kortets opplysninger er lagret hos en betalingstjenesteleverandør. Autorisasjonen utløper når du sletter kortopplysningene dine eller når rammeavtalen din med oss utløper. Ved å gi kortopplysningene dine til betalingstjenesteleverandøren, godtar du at betalingstjenesteleverandøren lagrer kortopplysningene dine slik at betalingstransaksjoner kan gjøres i fremtiden.
 6. En betaling med kredittkort anses å ha blitt gjort når betalingstjenesteleverandøren gir oss informasjon om at kontoen din er belastet. I alle andre tilfeller vil det skyldige beløpet bare anses å ha blitt betalt når det er kreditert vår konto.
 7. Hvilke typer kort som godtas, vilkårene og andre vilkår eller begrensninger som gjelder for kortbetalingstjenester, bestemmes av de relevante finansinstitusjonene (for eksempel betalingstjenesteleverandør, utstedende bank, kortorganisasjoner). Betalingsdetaljer presenteres på nettstedet til vår betalingspartner.
 8. Ved mislykket kortbetaling er du forpliktet til å sørge for at alle skyldige beløp betales uten forsinkelse ved å gå inn på kortopplysningene dine og betalingsfunksjonen på kundekontoen din i appen vår eller ved bankoverføring.
 9. Bestemmelsene i denne artikkelen skal gjelde etter behov for andre betalingsmetoder som brukes av deg

VI Elektronisk kommunikasjon

 1. Du finner informasjon om vilkårene for ladetjenestene våre i appen vår. Disse vilkårene og prislisten vår er tilgjengelig på den https://1ev.app nettsiden i et skjema som lar deg laste ned, lagre, kopiere og skrive dem ut.
 2. Vi kommuniserer med deg om kontrakten og tjenestene ved hjelp av e-postadressen og telefonnummeret du oppgir til oss og ved bruk av appen. Du kan kontakte oss ved å bruke vår kontakt-e-postadresse, telefonnummer og vår app.
 3. Du kjøper våre tjenester elektronisk. Du kan endre eller avslutte dem elektronisk i alle tilfeller som er fastsatt i disse vilkårene og prislisten.
 4. Du kan ikke sende ulovlig innhold, støtende innhold, villedende informasjon, samt innhold som inneholder virus eller som kan forårsake forstyrrelser eller skade på datasystemer.

VII Kundedata

 1. Korrekt kundeinformasjon er avgjørende for vårt samarbeid. For å kunne bruke tjenestene våre må du oppgi og holde identifikasjons- og kontaktinformasjonen din oppdatert. Du må også bekrefte disse detaljene på vår forespørsel.
 2. Beskyttelsen av personopplysninger sikres i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Detaljert informasjon finner du i vår personvernpolicy publisert på vår nettside og app.

VIII Generelle bestemmelser

 1. Vårt kommunikasjons- og kontraktsspråk kan være polsk eller engelsk.
 2. Ved å registrere deg inngår du en rammeavtale med oss for ladetjenester, som leveres i henhold til samme vilkår og prisliste. For å fullføre registreringen må du fylle ut registreringsskjemaet i appen vår og godta vilkårene og betingelsene for våre ladetjenester.
 3. Registreringsskjemaet inneholder funksjoner for å oppdage visse feil, for eksempel å sjekke at du har skrevet inn alle obligatoriske detaljer eller at e-postadressen og telefonnummeret ditt er i riktig format. Hvis det er mulig, gir vi deg beskjed om feilen, men du må rette den selv.
 4. Rammekontrakten inngås på ubestemt tid.
 5. Vær oppmerksom på at for å kunne bruke ladetjenestene, må du overholde forpliktelsene i henhold til våre vilkår og betingelser og vår prisliste.
 6. Vi holder en oppdatert versjon av kontrakten(e) din(e) og kan gjøre dem tilgjengelige for deg når som helst på forespørsel.
 7. Avtalen(e) mellom oss skal styres av lovene i Polen.
 8. Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med kontrakten(e) din(e) vil bli avgjort av polske domstoler.

IX Endringer

 1. Vi forbeholder oss retten til å bestemme og gjøre endringer (inkludert oppsigelse) i vilkårene, prislisten, registreringsskjemaet, kundekontoen, kundeservicetilbudene, appen, våre tekniske forskrifter og andre elementer som faller innenfor rammen av vår virksomhet.
 2. Grunner til å endre disse vilkårene og betingelsene kan omfatte (i) en endring i gjeldende lover eller krav fra kompetente myndigheter, (ii) en endring i eksterne faktorer som er relevante for lade- og elektromobilitetstjenester (for eksempel teknologi eller markedsutvikling), og (iii) endringer i våre interne vilkår (for eksempel investeringskostnader eller ny forretningsutvikling).
 3. Vi vil informere deg om eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene minst 14 dager i forveien. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene og betingelsene for våre tjenester, kan du avslutte bruken av tjenestene og si opp rammeavtalen med umiddelbar virkning.
 4. Hvis du begynner å bruke ladetjenesten etter at de endrede vilkårene trer i kraft, anses du for å ha godtatt de nye vilkårene.

X Oppsigelse

 1. Vi har rett til å suspendere (eller utsette oppstarten av) ladetjenestene våre hvis (i) du bryter forpliktelsene dine overfor oss eller (ii) i tilfeller der du ikke klarer å iverksette tiltak som kreves av deg som en betingelse for å motta tjenestene, (iii) dette kreves i henhold til gjeldende lover.
 2. Hver av partene kan si opp rammeavtalen (i) for brudd på den andre partens forpliktelser ved å si opp avtalen med virkning fra datoen for forkynnelsen av varselet, eller (ii) av hvilken som helst grunn ved å gi varsel, med minst 15 dagers varsel, med virkning fra slutten av kalendermåneden, og vi vil bare si den opp med god grunn;  tekniske hindringer eller rettsutvikling.
 3. Som forbruker har du rett til å trekke deg fra kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.

XI Ikrafttredelsesdato

 1. Disse vilkårene ble utstedt 20.juli 2022 og trer i kraft 20.juli 2023.