Statuut

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANBIEDEN VAN 1EV. APP

I Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van oplaaddiensten voor elektrische of hybride voertuigen door Plugpay Sp. z o.o. De Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op onze website en in de App. Meer informatie over ons bedrijf vindt u in de footer hieronder.
 2. Met uw registratie (als onze geregistreerde klant) krijgt u op elk moment toegang tot onze laaddiensten. U krijgt ook toegang tot onze klantenservice en kunt gebruik maken van onze prijslijsten.
 3. Wij gaan ervan uit dat u door gebruik te maken van onze laaddiensten akkoord gaat met de voorwaarden die van toepassing zijn op de dienst bij het laadpunt en op het moment van dienstverlening.
 4. Voordat u gebruik maakt van de laaddiensten bij een bepaald laadpunt, dient u in te loggen op onze mobiele applicatie (App) om informatie te verkrijgen over de geldende prijzen, authenticatiemethoden of andere voorwaarden van onze service.
 5. U moet zich registreren bij onze app om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
 6. Als geregistreerde klant krijgt u toegang tot de klantenservice, die voornamelijk elektronisch wordt aangeboden, in het bijzonder heeft u de mogelijkheid om het contract en uw gegevens elektronisch te wijzigen, de kosten in rekening te brengen en af te ronden en klachten in te dienen.
 7. Wij maken voor u een klantaccount aan, waar u informatie en functies vindt met betrekking tot het gebruik van laaddiensten.

II Lader netwerk

 1. Via een netwerk van laadpunten bieden wij toegang tot laaddiensten die door verschillende entiteiten worden aangeboden. Het gaat onder meer om laders die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door roamingpartners.
 2. Onze klanten hebben toegang tot oplaaddiensten in de netwerken van andere operators in Polen en in het buitenland (roamingpartners) zonder dat ze zich hoeven te registreren. Deze oplaadpunten opereren onder de merknamen van roamingpartners, maar de service die via hen wordt geleverd, wordt door ons geleverd.
 3. Kosten bij roamingpartnerpunten kunnen worden verstrekt op basis van speciale prijzen of andere servicevoorwaarden. Raadpleeg onze app voor informatie over hoe u zich kunt authenticeren bij het oplaadpunt van de roamingpartner.
 4. U bent verplicht om u te houden aan de gebruiksvoorwaarden van de oplaadpunten van de roamingpartner die door hen zijn vastgesteld voor de gebruikers van deze punten.
 5. De oplaadpunten in de netwerken van roamingpartners die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven in onze app.

III Diensten

 1. U kunt op elk moment gebruik maken van de laaddiensten, afhankelijk van de actuele beschikbaarheid van het laadpunt. Onze diensten kunnen reserveringen of andere opties voor het beheer van de laadservice omvatten.
 2. Haal de stekker van uw voertuig uit het laadpunt en verlaat de parkeerplaats zodra het voertuig is opgeladen om het beschikbaar te stellen aan andere klanten. Het tijdstip van aansluiting van het voertuig op onze oplaadpunten kan in de prijs van de service zijn inbegrepen.
 3. Vanwege de specifieke technische voorwaarden voor het aanbieden van laaddiensten kunnen wij de ononderbroken of probleemloze werking van al onze laadpunten of de mogelijkheid om het voertuig volledig op te laden niet garanderen. De beschikbaarheid van oplaadpunten kan door onze partners worden beperkt om andere redenen buiten onze controle, of voor reparatie of onderhoud.
 4. U kunt de huidige beschikbaarheidsstatus van onze laadpunten bekijken in onze app.
 5. U bent gebonden aan de gebruiksaanwijzing bij de oplaadpunten en andere technische, operationele of veiligheidsregels die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten, waaronder onze App. Al deze voorschriften worden bij de oplaadpunten geplaatst.
 6. U mag de laadpunten niet beschadigen of gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de relevante voorschriften en gebruiksaanwijzingen.
 7. U dient uw toegangsgegevens en authenticatiemiddelen te beschermen tegen verlies of misbruik door derden. We blokkeren de mogelijkheid om je te authenticeren op je verzoek, maar je moet nog steeds betalen voor de diensten die tot het moment van de blokkering zijn geleverd.

IV Betalingen

 1. De laaddiensten die wij leveren zijn betaalde diensten.
 2. Onze prijzen omvatten verschillende prijscomponenten, tarieven en voorwaarden voor de toepassing ervan (tariefplannen). Als onderdeel van onze tariefplannen kunnen we ook abonnementen aanbieden met maandelijkse kosten.
 3. U kunt kiezen uit een van onze tariefplannen die voor u beschikbaar zijn. Als u geen data-abonnement selecteert of om een andere reden geen data-abonnement voor u beschikbaar heeft, wordt de laadsessie gefactureerd tegen het standaardtarief van de roamingpartner.
 4. De prijsvoorwaarden van onze diensten, met inbegrip van de regels voor het gebruik van onze tariefplannen, staan vermeld in de prijslijst die op onze website wordt gepubliceerd. De prijs bij de aangegeven laadpunten wordt alleen via onze App beschikbaar gesteld.
 5. Om informatie te krijgen over de prijs die van toepassing is op een specifiek oplaadpunt, logt u in op onze App.
 6. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van tariefplannen te wijzigen. Wij houden u vooraf op de hoogte. Het is ook van toepassing op wijzigingen (inclusief stopzetting) van onze tariefplannen.
 7. Wij bieden onze klanten verschillende kortingen, promotieprogramma’s, gratis diensten bij geselecteerde oplaadpunten en andere speciale voordelen. Om te kunnen profiteren van de promoties die voor u bestemd zijn, dient u met name onze prijslijst, de informatie op onze website en de informatie in onze App te raadplegen en u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 8. Onze prijslijst kan prijzen bevatten voor andere diensten en producten (zoals RIFD-media). De regels voor het in rekening brengen van deze diensten zijn dezelfde als voor betalingen voor het in rekening brengen van diensten.
 9. De prijs voor elke laadsessie is verschuldigd aan het einde van de laadsessie. Prijscomponenten die niet aan een bepaalde laadsessie zijn gekoppeld (zoals een maandelijks bedrag) zijn verschuldigd aan het begin van de periode waarop ze van toepassing zijn. We kunnen betalingstermijnen uitstellen tot een latere datum (bijv. einde van de dag of kalendermaand). Informatie hierover vindt u op onze website en wij zullen u per e-mail informeren over wijzigingen.
 10. Wij zullen u uiterlijk op het moment van de betaling op de hoogte brengen van de verschuldigde bedragen. Wij factureren onze diensten aan de hand van een elektronische factuur. Wij kunnen na de vervaldatum een factuur uitreiken, in welk geval de factuurdatum geen reden is voor uitstel van betaling. Gedetailleerde regels in dit verband zijn opgenomen in onze prijslijst.
 11. We hebben het recht om de levering van verdere oplaaddiensten op te schorten in het geval dat u niet binnen de vereiste termijn voor onze diensten hebt betaald.

V Betaalmethoden

 1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, is het noodzakelijk om ons de mogelijkheid te bieden om betalingen voor laaddiensten per betaalkaart te innen via onze App. Voor dit doel (i) is het noodzakelijk om ons informatie te verstrekken over uw geldige betaalkaart, (ii) moet de kaart vooraf worden geautoriseerd door de uitgevende bank, (iii) is uw toestemming vereist voor de betalingsdienstaanbieder om uw kaartgegevens op te slaan en voor ons gebruik om betalingen voor oplaaddiensten en andere diensten en producten die door ons worden aangeboden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst af te wikkelen, en (iv) moet u voldoende saldo aanhouden en Andere acties die u in staat stellen om binnen het vereiste tijdsbestek met uw kaart te betalen (bv. zodat uw kaart niet wordt geblokkeerd, zodat u een voldoende limiet heeft voor e-commercetransacties).
 2. Als we meer betaalmethoden beschikbaar stellen aan onze klanten in onze App, kun je de kaartbetaling vervangen door een andere betaalmethode onder de door ons gestelde voorwaarden.
 3. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, is het noodzakelijk om gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst te voldoen aan de voorwaarden van §5 lid 1.
 4. Tijdens het registratieproces kunnen we tijdelijk geld van uw kaart afschrijven. We kunnen ook voor de start van elke laadsessie een tegoed op je kaart reserveren. Informatie over de regels hieromtrent vindt u in de prijslijst.
 5. Door uw betaalkaartgegevens aan de betalingsdienstaanbieder te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat ons bedrijf gemachtigd is om betalingen met uw kaart te initiëren voor de geleverde laaddiensten op de data en bedragen die zijn bepaald in overeenstemming met de algemene voorwaarden en prijslijst van ons bedrijf, uw tariefplan, rekening houdend met onze kortingen of andere bijzondere voorwaarden die met u zijn overeengekomen tijdens de looptijd van de raamovereenkomst. Autorisatie is ook van toepassing op betaling voor andere diensten of producten die op uw verzoek door ons worden geleverd. Dit omvat het recht voor ons om meerdere betalingstransacties te initiëren, voor zowel vaste als variabele bedragen (zoals terugkerende transacties, toekomstige transacties, inclusief vooruitbetalingen, autorisatie- of bevestigingstransacties en termijntransacties). Wij zorgen voor een terugbetaling van alle betalingen die niet in overeenstemming met uw bevoegdheid zijn gedaan of ten aanzien waarvan wij besluiten of met u overeenkomen om het bedrag (of een deel daarvan) na betaling terug te betalen. Als het autorisatiebedrag van uw rekening wordt afgeschreven, wordt het direct teruggestort. Indien nodig initiëren we terugboekingen, correcties en annuleringen van de transactie om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met uw autorisatie. Uw autorisatie omvat het recht voor ons om uw kaartgegevens op te slaan (een betalingstoken dat aan uw kaart is toegewezen door de betalingsdienstaanbieder die uw kaartgegevens opslaat; zonder uw kaartgegevens) en om die informatie te gebruiken om transacties te initiëren onder de bovenstaande autorisatie. Uw autorisatie heeft betrekking op een specifieke kaart, zolang de gegevens van die kaart zijn opgeslagen bij een betalingsdienstaanbieder. De machtiging vervalt wanneer u uw kaartgegevens verwijdert of wanneer uw raamovereenkomst met ons afloopt. Door uw kaartgegevens aan de betalingsdienstaanbieder te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat de betalingsdienstaanbieder uw kaartgegevens opslaat, zodat in de toekomst betalingstransacties kunnen worden uitgevoerd.
 6. Een betaling met een creditcard wordt geacht te zijn gedaan wanneer de betalingsdienstaanbieder ons informatie verstrekt dat er kosten van uw rekening zijn afgeschreven. In alle andere gevallen wordt het verschuldigde bedrag pas geacht te zijn betaald nadat het op onze rekening is bijgeschreven.
 7. De soorten kaarten die worden geaccepteerd, de algemene voorwaarden en andere voorwaarden of beperkingen die van toepassing zijn op kaartbetalingsdiensten worden bepaald door de relevante financiële instellingen (zoals betalingsdienstaanbieder, uitgevende bank, kaartorganisaties). De betalingsgegevens worden weergegeven op de website van onze betalingspartner.
 8. In het geval van een mislukte kaartbetaling, bent u verplicht om ervoor te zorgen dat alle verschuldigde bedragen onverwijld worden betaald door toegang te krijgen tot uw kaartgegevens en de betalingsfunctie in uw klantaccount in onze app of via bankoverschrijving.
 9. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op andere door u gebruikte betaalmethoden

VI Elektronische communicatie

 1. Informatie over de voorwaarden van onze laaddiensten vindt u in onze App. Deze algemene voorwaarden en onze prijslijst zijn beschikbaar op de website van de https://1ev.app in een vorm die u in staat stelt ze te downloaden, op te slaan, te kopiëren en af te drukken.
 2. We communiceren met u over het contract en de diensten via het e-mailadres en telefoonnummer dat u aan ons verstrekt en via de App. U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres, telefoonnummer en onze app.
 3. U koopt onze diensten elektronisch af. U kunt deze elektronisch wijzigen of beëindigen in alle gevallen voorzien in deze algemene voorwaarden en de prijslijst.
 4. U mag geen illegale inhoud, aanstootgevende inhoud, misleidende informatie of inhoud verzenden die virussen bevat of die verstoring of schade aan computersystemen kan veroorzaken.

VII Klantgegevens

 1. Correcte klantinformatie is essentieel voor onze samenwerking. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet u uw identificatie- en contactgegevens verstrekken en up-to-date houden. U bent ook verplicht om deze gegevens op ons verzoek te bevestigen.
 2. De bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Gedetailleerde informatie is te vinden in ons privacybeleid dat op onze website en app is gepubliceerd.

VIII Algemene bepalingen

 1. Onze communicatietaal en contract kunnen Pools of Engels zijn.
 2. Door u te registreren, gaat u met ons een raamovereenkomst aan voor laaddiensten, die volgens dezelfde voorwaarden en prijslijst wordt geleverd. Om uw registratie te voltooien, moet u het registratieformulier in onze app invullen en akkoord gaan met de algemene voorwaarden van onze oplaaddiensten.
 3. Het registratieformulier bevat functies om bepaalde fouten op te sporen, zoals controleren of je alle verplichte gegevens hebt ingevuld of dat je e-mailadres en telefoonnummer in het juiste formaat staan. Indien mogelijk laten we u weten wat de aard van de fout is, maar u moet deze zelf corrigeren.
 4. Uw raamovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
 5. Houd er rekening mee dat u om gebruik te kunnen maken van de laaddiensten moet voldoen aan de verplichtingen onder onze algemene voorwaarden en onze prijslijst.
 6. Wij houden een up-to-date versie van uw contract(en) bij en kunnen deze op uw verzoek te allen tijde aan u ter beschikking stellen.
 7. Op de overeenkomst(en) tussen ons is het Poolse recht van toepassing.
 8. Alle geschillen die zich kunnen voordoen in verband met uw contract(en) zullen worden beslecht door de Poolse rechtbanken.

IX Wijzigingen

 1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen (inclusief beëindiging) aan te brengen in de algemene voorwaarden, onze prijslijst, het registratieformulier, het klantenaccount, het klantenserviceaanbod, de app, onze technische voorschriften en alle andere elementen die binnen de reikwijdte van onze activiteiten vallen.
 2. Redenen voor het wijzigen van deze algemene voorwaarden kunnen zijn: (i) een wijziging in de toepasselijke wetgeving of vereisten van bevoegde autoriteiten, (ii) een wijziging in externe factoren die relevant zijn voor oplaad- en elektromobiliteitsdiensten (zoals technologie of marktontwikkelingen), en (iii) wijzigingen in onze interne voorwaarden (zoals de kosten van investeringen of nieuwe bedrijfsontwikkelingen).
 3. Wij zullen u ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden van onze diensten, kunt u uw gebruik van de diensten stopzetten en de raamovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
 4. Als u na het ingaan van de gewijzigde voorwaarden gebruik gaat maken van de laadservice, wordt u geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd.

X Beëindiging

 1. We hebben het recht om onze oplaaddiensten op te schorten (of de start ervan uit te stellen) als (i) u uw verplichtingen jegens ons schendt of (ii) in gevallen waarin u geen actie onderneemt die van u wordt verlangd als voorwaarde voor het ontvangen van de diensten, (iii) dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Elke partij kan de raamovereenkomst beëindigen (i) wegens schending van de verplichtingen van de andere partij door de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van betekening van de kennisgeving, of (ii) om welke reden dan ook door een opzeggingstermijn van ten minste 15 dagen te geven aan het einde van de kalendermaand, en wij zullen de overeenkomst alleen om gegronde redenen beëindigen;  technische belemmeringen of juridische ontwikkelingen.
 3. Als consument heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

XI Ingangsdatum

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitgegeven op 20 juli 2022 en treden in werking op 20 juli 2023.